Lidmaatschap

Contributie

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni daarop volgende.

De contributiebedragen zijn als volgt:

Senioren: € 20,00 p/m contributie
Pupillen/Junioren: € 15,00 p/m contributie
Zaal teams: € 15,00  p/m contributie
Trainingsleden: € 5,00 p/m contributie
Verenigingsleden: € 5,00 p/m contributie
Combinatie Zaal en veld (Senioren)  € 30,00 p/m contributie
* Voor mensen die niet voetballen en vrijwilligerswerk doen, blijft lidmaatschap verplicht maar bedraagt de contributie € 0,00.

Informatie:

Verlaat men in de loop van het seizoen de vereniging dan is men 100% van de jaar contributie verschuldigd

Wordt men in de loop van het seizoen lid dan is men contributie verschuldigd:

Voor 31 december : 100% van de jaar contributie
Na 31 december: 50% van de jaar contributie

Men is pas speelgerechtigd als betaling volledige contributie is bijgeschreven op onze rekening, tenzij anders overeengekomen met schriftelijke toestemming van de Penningmeester.

Indien 3 leden uit een gezin, wonend op hetzelfde adres, betalend lid zijn, ontvangen deze leden een korting van 10 %; bij 4 of meer leden bedraagt deze korting 20%.

De minimum leeftijd om wedstrijden te spelen is 6 jaar. De minimum leeftijd om lid te worden is 5 jaar. Indien het kind 5 jaar is, is het kind trainingslid en mag aan alle activiteiten deelnemen met uitzondering van het spelen van wedstrijden.

Het is toegestaan dat meisjes bij de jongens voetballen. De leeftijdsindeling is wel gelijk aan de jongens. Indien er voldoende meisjes van een bepaalde leeftijd zijn kan een meisjesteam worden gevormd.

Vragen / Wijzigingen

Voor vragen over contributie of wijzigingen in gegevens kunt u mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@elsweide.nl