Club van 100

Wat is de Club van 100

Deze club bestaat uit enthousiaste leden, donateurs of gewoon voetballiefhebbers die ieder elk jaar een bijdrage leveren van €100,=. De doelstelling van de Club van 100 is om met dit gespaarde geld vanuit haar eigen invalshoek jaarlijks dingen te kopen of activiteiten te organiseren die een meerwaarde voor VV Elsweide hebben. Of omdat wij vinden dat daardoor de vereniging een nog betere uitstraling krijgt. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op een aparte rekening geboekt en zal buiten de begroting van de penningmeester van de club blijven. De rekening zal wel onder auspiciën van de penningmeester beheerd worden. De namen van de leden staan vermeld op een groot bord in de kantine.

LIDMAATSCHAP

In principe kan iedereen deelnemer worden van de Club van 100. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni en bedraagt 100 euro. Dit bedrag zal middels een automatische incasso worden geïnd. Wilt u lid worden van de Club van 100? Vul dan het invulformulier (zie menu “Inschrijven bij Club van 100) in of neem contact op met Rasid Gunes 0621524915 / rasid.gunes@hotmail.com

Opzegging van dit lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 mei voorafgaand aan het jaar waarin men de opzegging wil laten ingaan.
Zolang van een lid geen opzegging wordt ontvangen, wordt diens lidmaatschap elk jaar stilzwijgend verlengd.